Kronen en bruggen

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijk vorm en functie zo veel mogelijk.

Wat is een kroon?

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm of functie. Het is vakmanschap van het laboratorium om de exacte kleur van uw eigen tanden kiezen te benaderen.

Wat is een brug?

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van meerdere ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijde van de open ruimte van de ontbrekende tanden of kiezen. Ook hier geldt dat het het vakmanschap van het laboratorium is om de exacte kleur van uw eigen tanden kiezen te benaderen.