Gezonde Mooie Tanden prinsenbeek locatie

Informatie en huisregels

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de voorwaarden en regels binnen onze praktijk. Zo weet u hoe wij werken, wat u kunt verwachten en hoe u het best de mondgezondheid kunt behouden.

Zorgaanbod

Gezonde Mooie Tanden heeft twee praktijken in Breda en één praktijk in Prinsenbeek. In deze praktijken hebben we naast vakkundige tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten ook specialisten in huis voor onder andere:

 • Endodontologie (specialisatie op het gebied van wortelkanaalbehandelingen)
 • Implantologie (specialisatie op het gebied van tanden, kiezen en protheses op implantaten)
 • Klinisch Prothese Technicus (specialist in tand- en gebitsprotheses)

Door dit brede servicepakket zijn wij in staat om vrijwel alle aspecten van de mondzorg onder één dak aan te bieden, met uitzonderingen van orthodontie en kaakchirurgie. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar gespecialiseerde collega’s.


Afspraken

Afspraken maken

 • U kunt uw afspraken telefonisch, in de praktijk of (op uitnodiging) via internet maken. U bent zelf verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken. Als extra service sturen wij u een bevestiging van de afspraak via e-mail. Aanvullend versturen wij u, als extra service, een paar dagen van te voren een geautomatiseerde herinneringen van de afspraak via SMS. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat bij ons de juiste contactgegevens bekend zijn.
 • Plan direct na uw afspraak in de praktijk uw vervolgafspraak in om een langere wachttijd en teleurstelling te voorkomen.
 • We vragen u om op tijd op de gemaakte afspraak te komen. Komt u te laat, kan het zijn dat u moet wachten omdat de patiënt na u eerder geholpen wordt, óf dat de afspraak in zijn geheel niet door kan gaan. U dient dan een nieuwe afspraak te maken. Voor de afspraak die niet door kon gaan omdat u te laat aanwezig was, kunnen kosten in rekening gebracht worden.
 • U dient uzelf en eventuele familieleden aan te melden bij de balie, zodat wij weten dat u er bent.

Afspraak verzetten of annuleren

 • Indien u de gemaakte afspraak niet kunt nakomen verzoeken wij u om ons daarvan minimaal 48 uur van tevoren over in kennis te stellen. Bij afmeldingen binnen 48 uur voor de afspraak, wanneer u de afspraak niet nakomt of wanneer u te laat op de afspraak verschijnt waardoor de afspraak niet door kan gaan, kan het zijn dat we de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen. Dit is maximaal 100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. De declaratiecode is C90: ‘Niet nagekomen afspraak’. Wij registreren dit in uw patiëntenkaart.
 • U kunt telefonisch of in de praktijk uw afspraak wijzigen. Per mail is dit helaas niet mogelijk.
 • Wanneer u met regelmaat de afspraken niet nakomt en/of te laat verzet, kan dit er toe leiden dat u uitgeschreven wordt bij Gezonde Mooie Tanden.

Controles

 • Wij adviseren u minimaal 2 keer per jaar bij de tandarts op controle te komen. Ook als u (nog) geen pijnklachten heeft. Indien u geen controle afspraak gemaakt heeft zullen wij u per mail of brief uitnodigen een afspraak voor de halfjaarlijkse controle te maken.
 • Indien u 1 jaar of langer niet op controle geweest bent, geen afspraak bij ons heeft staan en niet reageert op onze oproepen, kan dit leiden tot uitschrijving bij Tandheelkundig Centrum Gezonde Mooie Tanden.

Pijnklachten en spoed

 • Komt u regelmatig op controle en heeft u tóch een pijnklacht? Bel dan voor 10:00 uur en wij zullen onze uiterste best doen om u dezelfde dag te helpen. Het kan helaas voorkomen dat u onverhoopt niet dezelfde dag geholpen kunt worden.
 • Hebt u een ernstige pijnklacht of ongeval buiten onze openingstijden? Bel dan 085 - 018 9465. Op deze pagina vindt u meer informatie over de spoeddienst. 

Second Opinion

 • U hebt te allen tijde de mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion bij een andere tandarts, specialist of mondhygiëniste. 

Wachttijden

 • Het kan zo zijn dat u niet direct op het afgesproken tijdstip geholpen wordt en even moet wachten tot de behandelaar beschikbaar is. Dat komt doordat een behandeling soms langer duurt dan de behandelaar vooraf in kon schatten of doordat de behandelaar een patiënt met spoed moet behandelen waardoor de oorspronkelijke planning uitloopt.


Telefonische bereikbaarheid

 • U kunt ons op werkdagen van 08:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur telefonisch bereiken. Het telefoonnummer is 076-5710011.
 • Hebt u buiten deze tijden een ernstig spoedgeval dan kunt u contact opnemen met de tandheelkundige spoedgevallendienst op telefoonnummer 085 - 018 9465. Op deze pagina vindt u meer informatie over de spoeddienst.
 • Het kan voorkomen dat uw vraag telefonisch niet direct beantwoord kan worden. Soms dient de vraag overlegd te worden met de desbetreffende behandelaar voordat we uw vraag kunnen beantwoorden. Als de behandelaar niet direct beschikbaar is zullen wij u later terugbellen om uw vraag te beantwoorden en u juist te informeren.

Financieel

Tarieven

 • Met ingang van 1 januari 2013 zijn de tarieven voor tandheelkundige zorg vastgesteld door de NZA (de Nederlandse Zorg Autoriteit). U kunt de tarieven hier raadplegen. 
 • Ga echter niet op alleen de tarieven af; waar de ene behandelaar het noodzakelijk acht om een kroon van 500 euro te plaatsen, zal een andere behandelaar het probleem op willen lossen door middel van een grote vulling van 100 euro. Geef daarom duidelijk uw financiële grenzen aan zodat de behandelaar hier rekening mee kan houden bij het opstellen van het behandelplan.
 • In verband met de AVG-wetgeving hebben wij geen inzage in uw polisvoorwaarden. Voor vragen of advies over de dekking van uw verzekering vragen wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Begroting

 • Wij zijn verplicht u een begroting mee te geven als deze het bedrag van 250 euro overschrijdt. Mocht u ook bij een lager bedrag een begroting willen ontvangen, dient u dit tijdens het bezoek aan de behandelaar kenbaar te maken. Dan maken wij graag een begroting voor u.
 • Een begroting is een zo goed mogelijke schatting van de te maken kosten, gebaseerd op de kennis van dat moment en bevat niet de behandeling die reeds plaats heeft gevonden. Een kostenbegroting is gebaseerd op de tarieven voor verrichtingen en materialen die op dat moment gelden. Tarieven worden jaarlijks landelijk vastgesteld door het NZA. Tijdens de behandeling kan door voortschrijdend inzicht een verandering in kosten ontstaan, zowel negatief als positief.
 • U blijft vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verzekerd bent en wat uw verzekeraar wel of niet vergoedt. Daarom adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor details van de door u afgesloten verzekering.

De rekening

 • De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een UPT-code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid. U kunt de tarieven hier inzien. 
 • Het niet betalen van de factuur kan leiden tot uitschrijving bij Tandheelkundig Centrum Gezonde Mooie Tanden. Ook kan Infomedics een incassobureau inschakelen wanneer zij dit nodig achten.

Infomedics

 • Infomedics is een bedrijf dat zijn oorsprong kent via onze beroepsvereniging KNMT. Het versturen en innen van rekeningen is hun vak. Zij nemen ons dat werk uit handen. Zo hebben wij meer tijd voor onze zorgverlening, meer tijd voor ú.
 • Als Infomedics met uw zorgverzekeraar afspraken heeft kunnen maken, krijgt u alleen voor het deel dat u zelf moet betalen een rekening van de zorgverzekeraar.
 • Indien Infomedics geen afspraken heeft met uw zorgverzekeraar, ontvangt u van Infomedics de nota met acceptgiro en zij incasseren het geld namens ons. De betalingsvoorwaarden vindt u op de achterkant van iedere nota. Als u voor tandheelkunde verzekerd bent, stuurt u de nota, na betaling aan Infomedics, door aan uw verzekeraar om het te vergoeden deel terug te krijgen.
 • Het is bij Infomedics mogelijk om een hoge rekening in termijnen te betalen. Zij brengen per termijn 5 euro in rekening. (prijs 2022)
 • Heeft u vragen over de nota? Bel tijdens kantooruren met de Infomedics patiëntenservice, telefoon 0900-4049404 (35 cent per gesprek). Of kijk op www.infomedics.nl.

Toegankelijkheid

 • Onze praktijken zijn rolstoelvriendelijk.

Huisregels

 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk, m.u.v. hulphonden.
 • Gelieve niet te bellen in de wachtruimte en behandelkamers. Dit is storend voor andere wachtenden en de medewerkers. Mobiele telefoons dienen op trilfunctie te staan.
 • In de wachtkamer verzoeken wij u rekening te houden met andere wachtenden; gelieve niet te luidruchtig met elkaar te praten, filmpjes met geluid op uw telefoon te bekijken, muziek te beluisteren, etc.
 • Agressie en geweld, in welke vorm dan ook, wordt nimmer geaccepteerd en zal leiden tot onmiddellijke uitschrijving. Indien wij dit nodig achten zal de politie ingeschakeld worden.
 • In verband met de privacy vragen wij u afstand te houden tot degene voor u wanneer diegene aan de balie geholpen wordt en u in de rij wacht.
 • In het gehele pand geldt een rookverbod.

Klachtenprocedure

 • We gaan er vanuit dat de relatie tussen u en uw tandarts altijd prettig verloopt. Mocht dit niet het geval zijn dan hanteren wij de volgende procedure:
  • Allereerst gaat de behandelaar samen met u proberen het probleem op te lossen.
  • Mocht dit niet lukken dan wordt er samen met de directie gekeken naar een oplossing.
  • Is het probleem dan nog niet (voldoende) opgelost, dan kan het klachtenreglement van de KNMT gevolgd worden. De praktijk is hier bij aangesloten. Het regelement ligt ter inzage op de praktijk. Website: https://www.knmt.nl/. Postadres KNMT: Postbus 4141
   3502 HC Utrecht. Telefoonnummer: 030 - 60 76 276. Mailadres: info@knmt.nl

Hygiëne

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en in de praktijk hebben we aanvullende hygiëne maatregelen genomen.


Extra tandheelkundige informatie

Op www.gezondemooietanden.nl vindt u meer informatie over de tandheelkundige zorg die wij u kunnen bieden. Voor uitgebreide tandheelkundige informatie kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl