Implantologie Gezonde Mooie Tanden Breda

Implantologie

Om een hoge kwaliteit van behandelingen te kunnen garanderen heeft Gezonde Mooie Tanden veel geïnvesteerd in haar implantologie-specialisatie. Onze tandarts-implantoloog werkt vanuit een speciaal toegeruste operatiekamer volgens de modernste technieken. En doordat Gezonde Mooie Tanden beschikt over een 3-dimensionale CT-scanner kunnen ook de complexe gevallen behandeld worden.

Wat zijn implantaten?

Een implantaat kunt u het best vergelijken met een kunstwortel. Een implantaat vervangt een afwezige tandwortel en wordt als een schroefje in de kaak gebracht. Implantaten worden gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium. Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of overkappingsprothese (klikgebit).

Is het een grote ingreep?

Er is de laatste jaren in de tandheelkunde veel veranderd en de nieuwe technische mogelijkheden volgen elkaar snel op. Vooral op het gebied van het toepassen van implantaten heeft zich een ware revolutie voltrokken. Vroeger was dit nog een vrij stevige ingreep maar vandaag de dag worden de implantaten in circa 30 minuten geplaatst. Twee tot drie maanden later wordt het gebit, kroon of brug muurvast op het implantaat geplaatst met het gevolg dat uw kauwfunctie weer helemaal terug is en u weer gerust in een appel kan bijten.

''Het is geen ingreep waar je tegen op hoeft te zien. Mijn ervaring is dat je niets van de ingreep voelt en dat pijn, zwelling en ongemak achteraf erg mee vallen''

Tandarts-implantoloog bij Gezonde Mooie Tanden
Stap 1: Het onderzoek

Eerst maakt u kennis met de implantoloog. Deze zal u stap voor stap informeren over de ingreep. Het onderzoek zelf bestaat uit een medisch en tandheelkundig deel. De implantoloog beoordeelt aan de hand van röntgenfoto’s of (waar nodig) een CT-scan of u voldoende kaakbot heeft en of het gezond is. In sommige gevallen is het mogelijk om nieuw kaakbot te laten ontstaan op plaatsen waar onvoldoende bot aanwezig is. In principe kan bij iedereen met een volgroeid kaakbot een implantaat worden geplaatst. Voor een succesvolle behandeling moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • U moet voldoende kaakbot hebben voor de verankering van de implantaten.
  • Uw kaakbot moet gezond zijn.
  • Het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval dan wordt dit eerst door ons behandeld.
  • U moet bereid zijn de aangebrachte voorzieningen goed te onderhouden.

Roken en bovenmatig alcoholgebruik hebben een zeer nadelige invloed op het succes van de behandeling.

Vooronderzoek

Voorafgaand aan het plaatsen van implantaten dient een uitvoerig tandheelkundig onderzoek plaats te vinden door de implantoloog. Bij implantologische behandeling is de medische- en tandheelkundige gezondheid namelijk van invloed op het succes van de behandeling. In zo'n vooronderzoek worden onder andere door middel van visuele inspectie en aanvullend röntgenonderzoek de botkwaliteit en de botkwantiteit beoordeeld. Het vooronderzoek maakt onderdeel uit van de totale behandeling. Deze kosten worden in veel gevallen door de aanvullende tandverzekering gedekt. Op basis van het onderzoek krijgt u een begroting voor de gehele behandeling. Indien het implantaten voor een kunstgebit betreft, zullen wij een machtiging aanvragen bij uw verzekeraar en hoeft u hier helemaal niks voor te doen.

De kosten voor het vooronderzoek worden meegenomen mits u een volledige behandeling aangaat. Indien dit niet het geval is, dan worden enkel de onderzoekskosten in rekening gebracht.

In verband met de AVg wetgeving hebben wij geen inzage in uw polisvoorwaarden. Voor vragen of advies over de dekking van uw verzekering, adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Stap 2: Het implanteren

Bij de ingreep krijgt u een plaatselijke verdoving. Er wordt een klein sneetje in het tandvlees gemaakt en vervolgens wordt in het bot een gaatje gemaakt waar het implantaat precies in past. De ingreep duurt, afhankelijk van het aantal implantaten, tussen de 30 minuten (1 implantaat) en 90 minuten. In het algemeen vallen pijn, zwelling en ongemak erg mee. Goed koelen met een coldpack of ijsblokjes helpt enorm. Na een week worden de hechtingen verwijderd en wordt de genezing gecontroleerd.

Stap 3: De ingroei-fase

Het kaakbot groeit tegen het implantaat aan. Dit duurt ongeveer 2 maanden. Tijdens de ingroei-fase wordt u regelmatig gecontroleerd op een goede genezing. In bijna alle gevallen krijgt u een noodvoorziening en loopt u dus nooit lang zonder tanden en/of kiezen.

Stap 4: Het plaatsen van de implantaatopbouw

Na de ingroei-fase wordt de implantaatopbouw geplaatst. Hierop kan de tandvervanging bevestigd worden, dus het vastklikken van een prothese, een brug of een kroon.

Stap 5: De nazorg

Regelmatige controles (elke 3 tot 6 maanden) en een goede mondhygiëne zijn zeer belangrijk voor het slagen van de hele behandeling. Implantaten zijn bij een goede mond- hygiëne de meest aangename en duurzame tandvervanging. Uitgebreide onderzoeken en ervaringen hebben aangetoond dat implantaten, mits goed onderhouden, na tientallen jaren nog uitstekend functioneren.