Parodontologie

Parodontologie komt van paro dont, rond de tand, en houdt zich bezig met aandoeningen van het tandvlees en het kaakbot. Het gaat dan vooral om tandvleesontstekingen die kunnen leiden tot het verlies van kaakbot en uiteindelijk ook tot het verlies van tanden en kiezen.

Komt tandvleesontsteking vaak voor?

Helaas heeft bijna iedereen tandvleesontsteking. De ernst daarvan verschilt echter sterk tussen mensen. Omdat tandvleesontsteking meestal geen pijn doet, wordt het vaak te laat ontdekt en behandeld. Door tandvleesontsteking trekt het kaakbot terug en gaan tanden en kiezen uiteindelijk losstaan. Daardoor vormt tandvleesontsteking net zo’n grote bedreiging voor uw gebit als tandbederf (cariës).

Gezond tandvlees

Rondom tanden en kiezen zitten tandvlees, kaakbot en vezels; het parodontium. Het parodontium vormt het steunweefsel van de tanden en kiezen. Gezond tandvlees zit vast aan de tanden en kiezen. Bij de rand van het tandvlees zit tussen het tandvlees en de tanden en kiezen een smalle ondiepe ruimte. Deze smalle ruimte heet de pocket en is bij gezond tandvlees hooguit 3 mm diep. Sterke vezels verbinden de wortels van de tanden en kiezen met het kaakbot waardoor zij vast in het bot staan. Gezond tandvlees is roze van kleur, ligt strak om de tanden en kiezen en bloedt niet bij het poetsen en eten. Ook bloedt het niet als de tandarts of mondhygiënist het onderzoekt.

Ontstoken tandvlees

In uw mond zitten altijd bacteriën. Die bacteriёn hechten zich aan het oppervlak van uw tanden en kiezen en vormen zo een kleverig laagje dat tandplak wordt genoemd. Zelfs als u niet zou eten en drinken, vormt zich elke dag een nieuw laagje tandplak. Tandplak heeft ongeveer dezelfde kleur als de tanden en kiezen waardoor het nauwelijks opvalt. Als de tandplak zich net gevormd heeft, is het nog zacht en daardoor gemakkelijk te verwijderen met uw tandenborstel.

Gingivitis

Als u de tandplak niet dagelijks volledig verwijdert veroorzaken de bacteriёn in tandplak een ontsteking in het tandvlees. Het eerste stadium van die ontsteking heet gingivitis.

Lees hier meer over gingivitis

Gingivitis behandelen

Als gingivitis op tijd wordt behandeld, zal het tandvlees volledig herstellen en treedt er geen blijvende schade op aan het parodontium. Daarvoor zijn een goede mondhygiëne en behandeling door de mondhygiënist of preventie-assistent noodzakelijk. De behandeling is meestal van korte duur en bestaat uit instructies mondhygiëne, een grondige reiniging van het gebit waarbij tandplak en tandsteen worden verwijderd en het polijsten van de tanden en kiezen.

Achtergebleven tandplak kan verkalken tot tandsteen. Tandsteen zelf is niet schadelijk voor het tandvlees omdat het geen levende bacteriën bevat en dus geen ontsteking kan veroorzaken. Maar aan het ruwe oppervlak van tandsteen hechten zich heel gemakkelijk veel bacteriën die bovendien moeilijk zijn weg te poetsen.

Tandsteen kunt u zelf niet verwijderen met uw tandenborstel. Daarom moet tandsteen regelmatig worden verwijderd door de tandarts, mondhygiënist of preventie-assistent.

Parodontitis

Als u gingivitis hebt en u doet er niets aan, dan kan de ontsteking in de tandvleesrand verergeren en zich uitbreiden in de richting van het kaakbot. Het tandvlees laat hierdoor los van de tanden en kiezen. In de ruimte die zo ontstaat tussen de tanden/kiezen en het tandvlees (de pocket is dan dieper dan 3 mm), vormt zich weer nieuwe tandplaque. De ontsteking verplaatst zich dan verder de diepte in, het kaakbot wordt afgebroken en de pockets worden nog dieper. In deze diepe pockets verkalkt de tandplaque gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voortschrijdende ontsteking (waarbij het kaakbot afbreekt), heet parodontitis. Door parodontitis kan er zó veel kaakbot worden afgebroken, dat de tanden en kiezen los gaan staan en uiteindelijk uitvallen. Kaakbot dat eenmaal weg is, komt niet meer terug.

Oorzaken en risico’s

Tandplak of -plaque (mondbacteriën) is de grootste boosdoener bij het ontstaan van parodontitis. Lifestyle factoren waaronder roken, systemische aandoeningen (auto-immuunziekten) en erfelijkheid kunnen ook een rol spelen. Uw mondhygiënist geeft u meer uitleg over de risicofactoren die bij u van toepassing zijn.
Onbehandeld kan parodontitis zorgen voor teruggetrokken tandvlees en losstaande tanden en kiezen. Bovendien blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat parodontitis een nadelige invloed kan hebben op uw algehele gezondheid. Het verhoogt het risico op en verstoort de behandeling van o.a. hart- en vaatziektes, diabetes mellitus type ll en alzheimer. De behandeling van parodontitis draagt bij aan uw gezondheid.

Meer informatie over parodontitis vindt u op allesoverhetgebit.nl