Parodontologie

Een parodontoloog is een tandarts met een aanvullende drie jarige opleiding tot parodontoloog. De parodontoloog kan moeilijke gevallen van parodontitis behandelen. Parodontale behandeling geschiedt volgens een vast behandelprotocol; het zogenaamde paro-protocol. De tandarts kan in samenwerking met de mondhygiënist de meest voorkomende gevallen van gingivitis en parodontitis behandelen. Niet alle gevallen van parodontitis hoeven doorverwezen te worden naar de parodontoloog.

 

Parodontitis en gingivitis

Tandplak op de tanden en kiezen veroorzaakt een ontsteking in de rand van het tandvlees. Zo’n tandvleesontsteking heet gingivitis. De ontsteking kan zich uitbreiden van de tandvleesrand naar het daaronder gelegen kaakbot. Daardoor gaat kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren. Uiteindelijk kan er zoveel kaakbot verdwijnen dat de tanden en kiezen los gaan staan en tenslotte uitvallen. Deze vorm van tandvleesontsteking heet parodontitis. Tijdige behandeling kan het verlies van tanden en kiezen voorkomen.

Geschreven door Gezonde Mooie Tanden